Bert Hellinger
Bert Hellinger

Bert Hellinger

Bert Hellinger  

geboren 16 december 1925, in Leimen, Duitsland. Overleden 19 september 2019.

Anton Hellinger, beter bekend als Bert Hellinger ,was een Duitse psychotherapeut. Hij werd geassocieerd met een methode die vooral bekend staat als Familieopstellingen en Systeemopstellingen. In de afgelopen jaren evolueerde zijn werk voorbij deze formaten tot wat hij "Movements of the Spirit-Mind" noemde.

Systemisch werken

Met de methode “systemisch werken” is de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden te zien. Hierdoor kan je de eventuele knelpunten daarin herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Dit doe je door het opstellen van iemands systeem van herkomst.

De cliënt brengt een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wilt krijgen. Andere deelnemers nemen plaats als familieleden, om het vraagstuk helder te krijgen. De deelnemers krijgen door de vragende cliënt een plaats in het vertrek. Zij worden hierbij deels geholpen door de coach/begeleider. Er ontstaat zo een momentopname van een situatie of gebeurtenis. Door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie, komen de achterliggende aspecten van het vraagstuk te zien.

De methode wordt ook toegepast in organisaties. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie. Of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een "organisatieopstelling".


Reactie plaatsen