Doelen Stellen
doelen stellen

Doelen Stellen

Doelen Stellen

Voor het doelen stellen en deze ook te bereiken is het nodig om stappen te zetten. Een doel kunnen we omschrijven als een gewenste situatie. Met een stemming is dit anders. Een gewenste stemming kun je direct hebben.

Een doel of uitkomst heeft de grootste kans van slagen wanneer het specifiek geformuleerd is, concreet aangegeven wordt en meetbaar is: “Ik weet dan wat ik wil bereiken, waar en met wie en ik weet wanneer ik het bereikt heb”. Hier geven we concrete richtlijnen om doelen op een juiste wijze te formuleren zodat de kans om ze te behalen met stappen toeneemt.

Bereiken of vermijden?

Doelen kunnen we op verschillende manieren formuleren. De wijze van formulering zegt iets over onze interne representatie en betekent veel voor ons (toekomstige) gedrag. We kunnen aangeven wat we willen bereiken of vermijden, oftewel formuleren in positieve of in negatieve termen.

End state energy

Door je te verbinden met positief geformuleerde doelen (bereiken) zal je je verbinden met de energie van de situatie waar je naartoe wilt. Dit noemen we: End state energy. Het representeert het gevoel dat ontstaat als je een doel hebt bereikt. Je interne representatie (stemming en fysiologie) zal daardoor veranderen en dat zal energie geven. Door je keer op keer denkbeeldig te verbinden met dit doel wordt er dopamine afgegeven aan je brein. Dopamine is een hormoon dat motiverend en stimulerend werkt.

Gemiddeld genomen denkt 60% van de mensen in vermijden van situaties/gevoelens en zo’n 40% in bereiken van nieuwe situaties/doelen (en daarmee samengaande gevoelens). De combinatie van beide levert de beste stimulans. Dit stimuleert maximaal het pijn-plezier effect. Het werkt als een hefboom. Eén van de belangrijkste sleutels tot het behalen van succes is het specifiek formuleren van doelen waar je naartoe wilt. Dit geeft richting, focus en energie.

 

Reactie plaatsen