Systemisch werken
Systemisch werken - Bert Hellinger

Systemisch werken

Systemisch werken

Systemisch werken (ook wel familieopstelling genoemd), is een methode ontwikkeld door Bert Hellinger.

Deze interventie is er om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (welk systeem dan ook) en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten. Waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

Hoe werkt het?

De cliënt brengt een vraagstuk in betreft de plek in een "systeem", waar hij of zij helderheid over wilt krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk (vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt) worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende cliënt een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de coach/begeleider. Er ontstaat zo een momentopname van een situatie of gebeurtenis, dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie, krijg je antwoorden en inzicht.

Systemische werken wordt ook toegepast in organisaties. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een organisatieopstelling.

Reactie plaatsen