Wat is een familieopstelling
Familieopstelling

Wat is een familieopstelling


Wat is een familieopstelling

Systemische opstellingen zijn een manier van werken met vraagstukken binnen menselijke systemen. Ontwikkeld door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut, richtten ze zich oorspronkelijk op familiesystemen om de diepere krachten bloot te leggen die onbewust onze gedachten, gedragingen en emotionele ervaringen gedurende meerdere generaties beïnvloeden. Familieopstellingen creëren een model van het familiesysteem om verborgen patronen die moeilijk te begrijpen en te veranderen zijn, te onthullen en te transformeren.

In de loop van de tijd is deze systemische benadering toegepast op andere menselijke systemen, waaronder organisaties, onze verbinding met de natuur en grotere problemen in onze gemeenschappen en de wereld. Samen onderzoeken deze benaderingen van Systemische Opstellingen manieren om onze relaties te begrijpen en bieden ze ons opties om onze meest gecompliceerde problemen op te lossen.


Hoe werkt een familieopstelling

In Systemische Opstellingen zetten we een model van een systeem op met vrijwillige vertegenwoordigers, objecten of geleide visualisaties. In een typische workshop worden de deelnemers gekozen om leden of elementen van de familie of organisatie die wordt aangesproken te vertegenwoordigen. In dit proces worden verborgen en onverwachte dynamieken die binnen het systeem werken, onthuld en aangepakt op een manier die tot doel heeft een gezonde en respectvolle plek te vinden voor alle leden van het systeem in kwestie.

Een krachtig inzicht van Bert Hellinger is dat elk familiesysteem een geweten heeft dat vereist dat alle leden op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn en herinnerd worden. Als iemand in het systeem niet correct wordt herinnerd, kunnen jongere leden, uit liefde of de behoefte om erbij te horen, "verstrikt" raken met hun voorouders, vooral met degenen die zijn buitengesloten, vergeten of gemeden of een moeilijk lot hebben ervaren. Onbewuste verwikkelingen liggen aan de basis van veel van de problemen die in deze constellaties worden onderzocht.

Tijdens het proces zoeken we naar mogelijke oplossingen die verwikkelingen kunnen losmaken en de orde en balans in het familiesysteem kunnen herstellen. Het proces geeft de cliënt een nieuw beeld van hun plaats in het familiesysteem met de juiste eer voor de voorouders en de gebeurtenissen. Onderzoeken wat er in ons familiesysteem verborgen zit, kan ons helpen onze diepste wonden te helen.


Wat is een Systemisch energieveld

Systemische opstellingen vinden plaats in een energieveld dat familie, voorouders, organisatieleden, de natuurlijke wereld en de hele mensheid met elkaar verbindt. Dit "wetende veld" is een bewuste energie die we kunnen betreden om de gevoelens en sensaties te ervaren die een afspiegeling zijn van die van de echte familieleden die ze vertegenwoordigen en alles en iedereen waarmee we verbonden zijn.

De Britse bioloog Rupert Sheldrake legt dit veldverschijnsel, dat hij een 'morfogenetisch veld' noemt, uit als een organiserende kracht die gedragspatronen verklaart in sociale groepen, zoals scholen vissen en zwermen vogels. Dr. Albrecht Mahr gebruikte voor het eerst de term 'het wetende veld' om dit energieveld te beschrijven zoals het van toepassing is op menselijke familiesystemen. Hij verwees naar de ervaring waardoor vrijwilligers in een opstellingssessie toegang krijgen tot informatie over een familiesysteem als 'representatieve perceptie'.

Tijdens een Systemische Opstelling beginnen vertegenwoordigers de essentiële kwaliteiten aan te nemen van wie of wat ze vertegenwoordigen, en beginnen ze gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen te voelen via het 'wetende veld'. Ze zijn in staat om te onthullen wat waar is, zelfs als ze geen voorkennis hebben van wat er historisch is gebeurd.

Wat is Sytemische taal

Een belangrijk onderdeel van het Systemic Constellation-proces is het gebruik van genezende zinnen die de essentiële waarheid over verwikkelingen of problemen uitspreken. Er kunnen ook krachtige zinnen zijn die een oplossing brengen en een meelevend herstel van het evenwicht in het systeem. Bert Hellinger creëerde veel zinnen die nog steeds effectief zijn, maar tijdens het proces ontstaan er spontaan nieuwe. Helende zinnen zijn transformerend wanneer ze op het juiste moment worden uitgesproken.

Wat is een organisatieopstelling

Organisatieopstellingen zijn een evolutie van Familieopstellingen die de verborgen dynamiek in bedrijven en andere soorten organisaties en gemeenschappen kunnen onthullen. Organisatorische facilitators kunnen vertegenwoordigers instellen om te kijken naar leiderschapskwesties, conflictoplossing tussen collega's, dynamiek tussen oprichters en opvolgers, relaties tussen verschillende belanghebbenden, uitdagingen van innovatie en organisatorische herstructurering. Deze benadering kan ook worden gebruikt om een dieper begrip en oplossing te vinden voor grotere sociale, culturele, etnische en raciale kwesties door percepties te verschuiven, nieuwe inzichten te creëren en verschillende vormen van actie aan het licht te brengen om vooruitgang te boeken.


Leren meer systemisch waar te nemen is een verrijking voor je eigen ervaring en voor wederzijds begrip.

Het werken met opstellingen komt uit het systemisch werken van Bert Hellinger. Iedereen maakt deel uit van een bepaald systeem in een werk- of privéomgeving. Familie- of organisatieopstellingen is een bijzondere en doeltreffende methode om verborgen belemmeringen en patronen zichtbaar te maken en biedt een opening naar de toekomst. Opstellingen brengen in beeld hoe mensen, volledig onbewust en vaak ook ten koste van zichzelf, loyaal zijn aan het systeem.

Een reden om een opstelling te doen kan ontstaan uit een concrete vraag of thema wat je op dit moment bezig houdt. Opstellingen kunnen verhelderende inzichten geven als je worstelt met vragen over relaties met je partner, ouders, broers, zussen en kinderen. Vragen hoeven niet direct met familie te maken te hebben, het kunnen ook vragen zijn over je eigen leven, herhalende patronen of het steeds vastlopen in bepaalde werksituaties. Denk hierbij aan ziekteverzuim, conflictsituaties, nieuwe ontwikkelingen en management vraagstukken.

Reactie plaatsen