Associëren en dissociëren
Assocïeren en Dissocïeren

Associëren en dissociëren

Associëren en dissociëren

Door te dissociëren kun je een scheiding maken tussen jezelf in het nu, en de emoties van een trauma of fobische reactie.

Echter leert associëren je veel! Laat dingen gebeuren zonder ze te willen begrijpen.

Door te dissociëren kun je een scheiding maken tussen jezelf in het nu, en de emoties van een trauma of fobische reactie. Je kunt dus veilig en helderder naar de ervaring kijken zonder die overweldigende gevoelens. Je beleeft een ervaring dan minder intens. Hierdoor kun je er beter over reflecteren en tot inzichten en perspectieven komen. Wanneer is associëren dan juist gewenst? Je leert veel sneller door iets te ervaren!! Laat dingen gebeuren zonder ze te willen begrijpen.

Voelen is inherent aan associatie

Associëren helpt je bijvoorbeeld met leren. Je leert veel sneller door iets te ervaren! Het kinesthetische representatiesysteem is heel erg geschikt om geassocieerd te raken. Voelen is bijna altijd iets dat je ‘live’ moet ervaren. Het is dus erg moeilijk om gedissocieerd iets te voelen.

Kijken daarentegen gebeurt veel makkelijker gedissocieerd. Gebruik dus vooral K (kinesthetisch) tijdens oefeningen om te associëren. Ook kun je de volgende vragen stellen om iemand in het gevoel/de associatie te houden: ‘Wat doet dat voor jou? Hoe voelt dat?

Associëren is handig in de volgende situaties

Als je aangenaamheid ervaart, zou je over het algemeen willen associëren.

Voor het maken van doelen is het nuttig ook eens te associëren met de pijn van de huidige, ongewenste situatie zodat je vastberaden bent om ervan af te komen.

Dissociëren is handig in de volgende situaties

Ervaar je een beetje onaangenaamheid, dan zou je over het algemeen willen dissociëren (3e persoon) om nieuwere inzichten en bewustzijn te krijgen over die onaangename ervaringen.

Bij het stellen van doelen is het juist nuttig om te dissociëren van de aangename, gewenste situatie. Dan creëer je, voor je onderbewuste, meer verlangen om dat te bereiken, omdat je er voor je gevoel nog niet bent, en dat is in feite ook nog zo.

Wanneer je de lading eraf wil halen om helder te kunnen denken. Als je gedissocieerd bent of uit de geassocieerde ervaring stapt, kun je naar je eigen lichaam kijken in het beeld. Nu kun je helder verder denken.

Reactie plaatsen