Downchunken
Down-Chunken

Downchunken

Downchunken

Downchunken gaat over het bewegen naar een specifieker en concreter informatieniveau.

Bijvoorbeeld: een auto bestaat uit onderdelen zoals remmen, wielen, motor, versnelling. Deze woorden zijn allemaal downchunks van het woord auto.

Downchunk-vragen leiden naar specificering en concreet maken van "waar het om draait". Voorbeelden van downchunk-vragen zijn alle vragen die bij het concreet maken van een doel in een outcome belangrijk zijn. In NLP wordt in het kader van specifiek of concreet maken, ook het zogenaamde Metamodel gebruikt.

Reactie plaatsen