Herkaderen
Herkaderen

Herkaderen

Herkaderen in NLP

Een NLP-proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen. Als het problematische gedrag is gescheiden van de positieve intentie, kan met behulp van herkaderen nieuw gedrag worden aangeboden.

Belemmerende overtuigingen doorbreken met herkaderen

Herkaderen kennen we als het geven van een andere betekenis aan een verschijnsel. We kunnen herkader technieken inzetten wanneer we belemmerende overtuigingen tegenkomen die we graag willen doorbreken. Aangezien elke betekenis contextafhankelijk is kunnen we spelen met de context.

De basis van herkaderen is: het scheiden van intentie en gedrag.

Door iets te herkaderen gaan we er anders naar kijken. Een typische herkadering in het bedrijfsleven is: "Er zijn geen problemen, alleen maar uitdagingen". Met herkaderen zijn we in staat nieuwe overtuigingen aan te nemen en ook nieuwe inzichten te ontvangen en nieuwe kansen te zien. Veelal onbewust werken onze filters door in ons taalgebruik. Zonder dat we het door hebben laten we zaken weg, generaliseren of vervormen we zelfs. Een herkadering helpt iemand bewust te maken van de betekenis die aan een situatie is gegeven.

De basis van herkaderen ligt opgesloten in de volgende NLP-vooronderstellingen:

-  Woorden hebben geen absolute betekenis, de betekenis is afhankelijk van de context

-  De betekenis die wij aan woorden geven, is de betekenis die wij er aan geven.

-  Elk gedrag heeft een positieve intentie (accepteer de persoon en verander het gedrag)

-  Taal bestaat (in zijn volledigheid) uit de volgende elementen:

Inhoud: wat er gaande is

Context: waar, wanneer, met wie

Betekenis: hoe die inhoud in die context beleefd wordt

Door herkaderen komt de inhoud, context of betekenis in een ander kader te staan.

Drie soorten herkaderingen

Inhoud-herkadering

Onze interne representatie van ervaringen bestaat uit submodaliteiten. Wanneer we één van die submodaliteiten veranderen zijn we bezig met een inhoud-herkadering. Wanneer je bang bent voor spinnen, kun je deze denkbeeldig heel groot of heel klein maken. Wellicht heeft het denkbeeldig kleiner maken een positiever effect op je angst voor spinnen. Wanneer je deze denkbeeldig ook nog eens gymschoenen aan laat doen en een leuke outfit geeft wordt het hele plaatje al een stuk minder spannend.

Context-herkadering

Bij een context-herkadering veranderen we niets aan de inhoud, maar wordt de context gewijzigd. Contextwijzigingen kunnen bestaan uit het veranderen van bijvoorbeeld:

-  Tijd (verleden of toekomst)

-  Plaats/ruimte

-  Omstandigheden

Een hulp bij context-herkadering is het woordje ‘te’. Wanneer het woordje "te", zoals bij ‘te veel’,’ te weinig’ enz. genoemd wordt, dan is een context-herkadering van toepassing. Zo'n uitspraak van mensen is in feite een generalisatie (ik ben veel te afwachtend). Als antwoord zoek je dan naar een context waar afwachtend juist positief is. Vergelijkbare woorden als "te" zijn: erg, veel, vaak, enorm (het zijn aanduidingen van hoeveelheid). In feite beschrijf je bij een context-herkadering een situatie waarin bijvoorbeeld het gegeven (bijvoorbeeld de negatieve eigenschap) juist gewenst is.

Betekenis-herkadering

Bij een betekenis-herkadering geven we een andere betekenis aan dezelfde inhoud in dezelfde context. Het woordje "dus" geeft aan welke betekenis we aan een ervaring geven. Vergelijkbare woordjes zijn "en daarom", "want", "omdat" en "dat betekent" enz.

Reactie plaatsen