Hypnose
Hypnose

Hypnose

Hypnose

Over hypnose bestaan veel misverstanden. Dat komt doordat mensen hierbij vooral denken aan dat wat ze over hypnose hebben gehoord of gezien, bijvoorbeeld via televisieprogramma's. Ook de begrippen hypnose en trance wekken nogal eens verwarring.

Hypnose is een manier om "in trance" te gaan. Via bepaalde suggesties kom je terecht in een staat waarin je ontspannen bent en tegelijkertijd sterk gefocust. Daarmee bedoel ik dat je je aandacht heel goed kunt concentreren. Je breinactiviteit in trance is lager dan normaal en in die toestand ben je vatbaarder voor bepaalde suggesties. Hypnoseshows laten vaak maar een deel van de waarheid zien. Het lijkt alsof iedereen heel gemakkelijk diep in hypnose kan gaan en dan rare dingen gaat doen. Wat je nooit ziet, is dat een persoon al ‘voorbewerkt’ is door de hypnotiseur. Of de hypnotiseur heeft al vastgesteld dat iemand heel beïnvloedbaar is. Bovendien geeft iemand zich vrijwillig op om mee te doen. Het zijn dus altijd mensen die best in de belangstelling willen staan en wel in zijn voor een geintje.

Helaas wekt dit een hele foute indruk van wat hypnose is. Want niet iedereen gaat zomaar mee met de suggesties van iemand die hypnotiseert. Je hebt dus wel degelijk je vrije wil!

Slaap je onder hypnose?

Sommige mensen denken dat je slaapt of droomt, maar dat is niet juist. De verwarring is waarschijnlijk ontstaan door de herkomst van het woord hypnose. Het Griekse woord ‘hypnose’ betekent namelijk slaap.

Wanneer je via hypnose in trance raakt, ben en blijf je gewoon aanwezig. Je gaat nergens anders naartoe, je hoort gewoon wat er tegen je gezegd wordt en je kunt gewoon nadenken. Maar tegelijkertijd is het mogelijk om je meer te concentreren op bepaalde dingen en je af te sluiten voor andere (bijvoorbeeld indrukken/geluiden van buitenaf). Hypnose is dus eigenlijk een staat van opperste concentratie.

Je raakt niet afgeleid door andere zaken en daardoor kun je je heel goed focussen op een bepaalde vraag of probleem. En dat is een ideaal uitgangspunt om bepaalde veranderingen te bereiken.

Is er verschil tussen lichte en diepe hypnose?

Ja, dit hangt af van de frequentie van onze hersengolven. We onderscheiden verschillende stadia van hersenactiviteit.

Betastaat - Vaak als we normaal actief bezig zijn, is ons brein in 'Bèta-staat'. De frequentie van onze hersengolven ligt dan tussen 14 en 40 Hertz. Wanneer de frequentie lager wordt, onderscheiden we drie verschillende dieptes van trance.

Alfastaat - De breinactiviteit van iemand in lichte trance is 'Alfa'.  In deze staat is de frequentie van onze hersenen lager dan normaal en ligt tussen de 7 en 14 Hertz. In deze staat zijn we eigenlijk tegelijkertijd alert, maar ook ontspannen. Het is een plezierige staat om in te zijn. We kunnen in deze staat heel efficiënt nieuwe dingen leren en informatie verwerken. Wanneer ik met NLP werk, zijn veel mensen al snel in deze lichte trance. Als je je op mijn opdrachten en oefeningen concentreert en actief meedoet, is het heel gemakkelijk om in deze staat te komen. Je kunt dan ook snel nieuw gedrag aanleren en staat open voor nieuwe ideeën. Dit maakt het gemakkelijker om oude patronen waar je mee wilt breken ook daadwerkelijk af te leren.

Thetastaat - Ben je iets dieper in trance, dan spreken we van de Thetastaat. De frequentie van de hersengolven ligt dan tussen 4 en 7 Hertz. Dit is de staat waarin we mensen brengen wanneer we hypnose willen toepassen om aan problemen te werken met mensen. Het is een staat tussen waken en slapen in. Wanneer je in deze staat bent, is het gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie die normaalgesproken diep in ons onderbewustzijn ligt opgesloten. Denk aan dromen, herinneringen en gebeurtenissen. Deze staat is super geschikt om snel bepaalde dingen in ons onderbewuste te her programmeren als we dat willen. Mensen die mediteren, bevinden zich ook vaak in deze staat.

Deltastaat - Tenslotte is er nog de staat waarin we verkeren wanneer we slapen. Dit noemen we de Deltastaat. De breinactiviteit ligt dan tussen de 0,5 en 4 Hertz. Toch gebeurt er dan ook van alles. Met deze staat werk ik niet tijdens hypnosesessies. Maar het is wel mogelijk om iemand goede suggesties mee te geven terwijl hij slaapt. Die informatie komt wel degelijk aan in zijn of haar onderbewustzijn.

Is hypnose gevaarlijk?

Er bestaan allerlei enge verhalen over hypnose. Maar veel mensen beseffen eigenlijk niet dat ze zelf vaak meerdere malen per dag in een soort van hypnotische staat of trance verkeren. En dat het dus eigenlijk een heel natuurlijk verschijnsel is. Voorbeelden zijn wanneer je helemaal opgaat in iets. Denk aan iemand die muziek maakt of zich helemaal verliest in een film of boek. Mijn kinderen zitten regelmatig gehypnotiseerd voor hun X-box of voor de televisie en dan moet ik echt moeite doen om tot ze door te dringen.

Hypnose is op zich niet gevaarlijk. Maar, wanneer iemand kwaad wil, kan hij ergens misbruik van maken. Dat geldt uiteraard ook voor hypnose, net zoals in allerlei andere situaties en omstandigheden. Weet je wie er bijvoorbeeld misbruik van maken?   Reclamemakers!  De televisie werkt voor veel mensen hypnotiserend. En reclameboodschappen in het bijzonder. De makers koppelen allerlei mooie beelden, boodschappen en gevoelens en verbinden daar bepaalde suggesties aan: "Koop ons product". Als je vervolgens merkt dat je de volgende keer inderdaad de neiging hebt dat product te kopen, dan is die missie geslaagd. Meestal kom je daardoor nou niet bepaald in direct groot gevaar terecht. Maar toch is het goed alert te zijn op het effect van dit soort boodschappen. Veel mensen hebben gelukkig een natuurlijk mechanisme dat hen tijdig waarschuwt om ergens niet in mee te gaan. Maar er zullen altijd mensen zijn die wel gemakkelijk ergens intrappen. Omdat ze vatbaarder zijn voor negatieve suggesties. Van zulke mensen kunnen diegenen die kwaad willen gemakkelijker misbruik maken. Dat risico bestaat gewoon altijd. Dus ook bij hypnose. Met dit voorbeeld wil ik je het volgende duidelijk maken. Hypnose is eigenlijk voortdurend overal rondom ons. Je zou kunnen zeggen dat elke vorm van communicatie een soort van beïnvloeding is en daarmee ook een hypnotisch effect kan hebben. Het is dus sowieso goed je daar altijd bewust van te zijn.

De manier waarop wij hypnose gebruiken is natuurlijk van heel andere aard. Wij gebruiken het uitsluitend om jouw onderbewustzijn te voorzien van positieve suggesties en ervoor te zorgen dat negatieve patronen of gewoontes worden opgelost.

Heb ik onder hypnose geen controle meer over mezelf?

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze overgeleverd zijn aan de hypnotiseur en dat ze zelf willoos zijn geworden op het moment dat ze in trance zijn.Dit is echt onzin. Tijdens een hypnosesessie blijft jouw bewustzijn gewoon actief. Weliswaar meer op de achtergrond, maar het blijft aanwezig. Dit zorgt er altijd voor dat jij geen dingen zult delen of doen als je dat niet wilt of als dat in strijd is met jouw waarden en normen. Hypnose is bovendien een manier om ervoor te zorgen dat jij juist meer controle kunt krijgen over je emoties en gevoelens. Je krijgt meer grip, omdat je toegang krijgt tot jouw onderbewuste. Daar in je onderbewuste zitten al onze ongecontroleerde angsten, drijfveren en automatische patronen. Je gaat onbewuste patronen beter doorzien, waardoor je ze kunt veranderen. Want zodra je je ergens van bewust bent, verandert het al! En wanneer je daar meer grip op hebt, heb je juist meer controle die je kunt inzetten op die gebieden in jouw leven waarin je dat wilt.

Kan ik wel gehypnotiseerd worden?

Een logische gedachte: “Wat als ik niet gehypnotiseerd kan worden?” Dan houdt het op! Als je dat tenminste wilt blijven geloven. Want je kunt jezelf niet laten hypnotiseren. Het is niet iets wat je overkomt. Aan hypnose moet je namelijk zelf actief meedoen. Je staat jezelf dus eigenlijk toe om in hypnose te gaan. Dat is wat anders dan dat ik jou (tegen je wil) zou hypnotiseren. Want met alle goede wil van de wereld... dat kan ik niet als jij het zelf niet wilt! Verder is het zo dat in hypnose gaan iets is wat iedereen kan leren (tenminste, dat is mijn ervaring tot nu toe). De een gaat misschien wat gemakkelijker of sneller dan de ander, maar iedereen kan het. Op zijn eigen manier. En dat is helemaal prima. Het belangrijkste is dat je het dus zelf wilt en dat je vertrouwen hebt in degene die je begeleidt. Dan ben 'zelfs jij' in staat om ontspannen in hypnose te gaan!

Reactie plaatsen