Milton model
Milton Erickson

Milton model

Milton model

Milton H. Erickson (1901- 1980)

De vader van de moderne hypnotherapie.

Veel NLP-patronen zijn gebaseerd op zijn werk. Milton H. Erickson zag het onbewuste niet (zoals Freud) als een poel vol ziedende impulsen, maar als een pakhuis vol hulpbronnen, creativiteit en wijsheid. Hypnotherapie was voor hem een manier om mensen te leren die mogelijkheden te benutten. Hij benadrukte het belang van subtiele non-verbale boodschappen in de menselijke communicatie en droeg met verschillende praktische technieken bij aan NLP.

Erickson loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om veranderingen in het onbewuste van zijn cliënten teweeg te brengen, maakte hij gebruik van paradoxen, anekdotes, verrassingen en verwarring. Hij was niet alleen een uiterst vindingrijke therapeut, maar eveneens een inspirerende leraar voor Bandler en Grinder. Zijn geniale manier om bewustzijnspatronen te veranderen is echter van grote invloed geweest op NLP.

Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het Metamodel. In het algemeen kan gesteld worden dat het Milton-model mensen in een trancetoestand brengt en het Meta-model mensen juist uit een trancetoestand haalt. Het Milton-model bestaat uit een aantal taalpatronen die geschikt zijn voor het oproepen van ervaringen via indirecte suggestie en vooronderstellingen.

Trance

Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het metamodel, maar dan als het ware in omgekeerde richting. Bij het metamodel vraag je naar de specifieke ervaringen. Bij het Milton-model geef je algemene formuleringen die de ander zelf met ervaringen invult. Anders gezegd: waar je Meta-model-vragen kunt gebruiken voor DOWN-CHUNKEN, kun je met Milton-taal UP-CHUNKEN.

Misschien klinkt het woord ‘trance’ in het voorafgaande je zweverig in de oren. Het is dan goed je te realiseren dat je elke dag wel een aantal keren in een trance bent.

Voorbeelden van dergelijke alledaagse trancesituaties zijn:

Je bent in de auto op weg naar je werk en als je aankomt, word je je ervan bewust dat je niet meer weet hoe je daar beland bent. De weg ernaar toe lijkt uit je herinnering verdwenen.

Je bent zo verdiept in een boek dat de tijd voorbij gevlogen is.

Je bent aan het luisteren naar een (gast)spreker en je gedachten dwalen af en vormen een dagdroom.

Een trance kan worden omschreven als een toestand van veranderd bewustzijn. In een trance ben je je niet meer bewust van wat er om je heen gebeurt, zoals wanneer je in gedachten verzonken bent of diep geconcentreerd bent. Trance is dus een normaal verschijnsel. In coaching kun je bewust een trance oproepen bij de klant.

Wat is het Milton model?

Het Milton Model is een rijkgeschakeerd model dat zich kenmerkt door een overvloed aan taalpatronen. Met behulp van de technieken binnen het Milton Model kun je substantiële informatie-eenheden, ofwel 'chunks,' genereren. Dit impliceert dat er sprake is van een hoger abstractieniveau, een beperkte hoeveelheid details en een zekere mate van vagere, minder precieze informatie. Binnen dit model tref je dan ook diverse vormen van weglatingen, vervormingen en generalisaties aan.

Het is van belang op te merken dat het gebruik van deze technieken niet problematisch is. De perceptie van de wereld van ieder individu wordt immers in zekere mate gevormd door dergelijke processen van weglating, generalisatie en vervorming. Met het Milton Model bieden we suggesties die tot doel hebben de persoonlijke wereldkaart van iemand verder te beïnvloeden en uit te breiden. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van een NLP Practitioner Opleiding en draagt bij aan het begrip van effectieve communicatie en persoonlijke groei

Wat zijn de mogelijkheden van het Milton Model?

Met behulp van deze technieken kun je doelbewust vaag zijn en tegelijkertijd een sterke impact hebben. Anders gezegd, je bent niet vaag zonder doel, maar juist doelgericht vaag. Deze aanpak kan van onschatbare waarde zijn wanneer je met mensen werkt, vooral in coachingsituaties.

Het Milton Model stelt je in staat om bewust vaag te zijn, waardoor je luisteraars zelf hun betekenis kunnen geven aan de boodschap en de details naar eigen inzicht kunnen invullen.

Een vergelijkbaar principe werd bijvoorbeeld toegepast door Barack Obama in zijn toespraken, waarin hij verwees naar een "healthcare-moeder" zonder specifiek te benoemen om welke ziekte het ging.

Ook John Ewbank gebruikte dit principe in songteksten als 'Wat je gelooft is waar,' 'Het is hoe jij het ziet,' 'Zo rijk als jij je voelt,' en 'Volg wat je doet als het licht van de maan.' Luister maar eens naar een willekeurig album van Marco Borsato.

Het is belangrijk op te merken dat gedetailleerde en informatierijke beschrijvingen een grotere kans op conflicten met het referentiekader van anderen met zich meebrengen. Om deze reden laten we soms details weg, vervormen we de informatie, en maken we algemene generalisaties. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het begeleiden van visualisaties en communicatie met anderen.

Bovendien biedt dit je de mogelijkheid om:

1. Een sterke verbinding met anderen tot stand te brengen.

2. Het onderbewuste potentieel van iemand naar voren te brengen.

3. De kritische factor (het bewuste denken) tijdelijk te omzeilen.

4. In te spelen op de subjectieve beleving van een ander individu.

5. Overeenstemming te bereiken door je boodschap indirect te communiceren, wat de acceptatie ervan vereenvoudigt.

6. Invloed uit te oefenen, te sturen en te beheersen.

Dit zijn krachtige toepassingen van het Milton Model in verschillende communicatieve situaties.

Laten we de kracht van taal in actie zien...

Bekijk eens enkele concrete voorbeeldzinnen van het Milton Model hieronder. Hoewel ze op het eerste gezicht vaag lijken, zul je merken dat anderen er volledig mee kunnen instemmen, wat een positieve verandering teweegbrengt.

1. Je hebt al zoveel bereikt in je leven!

2. Jij hebt de capaciteit om je doelen te verwezenlijken op jouw eigen unieke manier.

3. We dragen allemaal potentieel in ons dat nog ontdekt moet worden, en hoe het zich zal manifesteren, blijft meestal een mysterie...

4. Wat zou je graag willen begrijpen... dat jou in staat stelt om te handelen... op een manier die voor jou van betekenis is?

5. Denk eens na over hoe jij een verschil kunt maken met datgene wat voor jou van waarde is.

6. Ervaar wat voor jou van essentieel belang is.

7. Realiseer je wat jij kunt creëren, bereiken en mogelijk maken voor jezelf en je dierbaren... Verbind deze groeiende mogelijkheden nog dieper met elkaar...

Stel je voor dat we een vraag aan een groep stellen: 'Wie houdt er van ijs?' Vrijwel iedereen steekt zijn hand op. Maar als we dan vragen: 'ijs met slagroom?' 'ijs met slagroom en spikkels?' 'ijs met slagroom, spikkels en mango?' Dan zien we steeds minder handen omhoog gaan, terwijl jouw innerlijke beeld bij de eerste vraag misschien al een ijsje met slagroom, spikkels en mango was. Dus, hoe gedetailleerder de beschrijving, hoe minder instemming. Hoe algemener en abstracteerder, hoe meer instemming. Dit is waar het Milton Model je helpt om sneller overeenstemming te bereiken...

Maar werkt het Milton Model als een toverstaf? Het is belangrijk op te merken dat de individuele technieken van het Milton Model slechts bestaan uit een enkele zin. Dit betekent dat ze een minimaal effect hebben wanneer ze afzonderlijk worden gebruikt als een soort 'spreuk'. Ze dienen eerder te worden toegepast tijdens coaching sessies, in combinatie met gesprekken en oefeningen die de coach zorgvuldig heeft ontworpen.

Een andere effectieve manier om deze technieken te versterken, is door gebruik te maken van de 'hypnotische drievoud'. Herhaling is immers krachtig. Zodra iets drie keer herhaald wordt, wordt het gemakkelijker opgepikt door het onderbewuste. Dus, streef ernaar om bepaalde sleutelwoorden en technieken die effectief zijn gebleken bij de betreffende cliënt een paar keer te herhalen, vooral tijdens de oefeningen, zodat ze diep doordringen in het onderbewuste van de cliënt.

Reactie plaatsen