NLP - Wat is dat?
NLP wat is dat

NLP - Wat is dat?

NLP staat voor Neuro Liguïstisch Programmeren

Neuro: ons gedrag vloeit voort uit onze zintuigelijke processen: zien, horen, voelen, proeven en ruiken.

Linguïstisch: we gebruiken taal om onze gedachten en gedragingen te ordenen en te communiceren.

Programmeren: de manier waarop we onze ideeën en gedragingen structureren en organiseren om ons doel te bereiken.

De kern van NLP

De kern van NLP is je doelen te bereiken op een flexibele manier. Zowel op mentaal als fysiek vlak. Hieraan vooraf gaat natuurlijk eerst het definiëren van het doel. Daarna dien je te ontdekken wat je nog nodig hebt om daar te komen.

NLP bestudeert de manier waarop iemand betekenis geeft aan de ervaring die hij opdoet in de wereld. Het gaat er hierbij niet om wat er gebeurt of wat iemand overkomt. Het gaat erom wat hij er mee doet.

Richard Bandler beschreef NLP als een attitude en een methodologie die bestaat uit vele NLP technieken. Met behulp van deze methodieken kan men leren zich bewust te worden van filters, waarnemingen, en denk- en gedragspatronen (bij zichzelf en anderen). Met behulp van die kennis is het mogelijk het innerlijke, deels onbewuste potentieel verder te ontwikkelen.

NLP is een attitude …

… die gekarakteriseerd wordt door de mate van nieuwsgierigheid en avontuurlijkheid waarmee iemand wil ontdekken welke manieren van communiceren invloed hebben op mensen. NLP wordt gekenmerkt door het verlangen nieuwe vaardigheden te leren en te kijken naar het leven als een zeldzame en unieke gelegenheid om te leren.

NLP is een methodologie …

… die gebaseerd is op de aanname dat ieder gedrag een structuur heeft en dat deze structuur gemodelleerd, geleerd, onderwezen en veranderd kan worden.

NLP is ontwikkeld tot een innovatieve technologie …

… die de beoefenaars in staat stelt informatie en perceptie zodanig te organiseren dat ze hiermee resultaten bereiken die ze eerder voor ogen hadden.

NLP is een holistisch instrument voor communicatie …

… waarmee men onderkent dat communicatie niet de intentie van de communicator is, maar het resultaat dat wordt bereikt.

NLP heeft inzichten hierover toegankelijk gemaakt door vele jaren onderzoek naar:

-  De structuur van de subjectieve ervaringen; Hoe mensen waarnemen en daarop reageren

-  Communicatie; Hoe mensen zich uitdrukken en elkaar begrijpen

-  Gedragspatronen; Welk gedrag mensen vertonen

-  Strategieën van succesvolle mensen; Hoe mensen hun leerervaringen opslaan en herhalen

NLP is moeilijk te vangen binnen één definitie, dat zal iedereen die ermee aan de slag gaat al snel duidelijk zijn. NLP gaat over het behalen van gestelde doelen en het veranderen van ervaringen en gedrag.

Door middel van het gebruik van nieuwe taalpatronen en denkpatronen, krijgen belevenissen en herinneringen een andere betekenis. Een andere betekenis levert een ander gedrag op. En een ander gedrag levert een ander resultaat op. Hierin ligt de kern van het succes van NLP.

“De weerstand die je tegenkomt is een boodschap over wat jij doet en niet over wat de ander doet.” John Grinder

Wat kan je doen met NLP:

NLP training volgen om zelf NLP coach te worden. Hier kan je dan geld mee verdienen en je eigen praktijk openen.

Reactie plaatsen