NLP en Hypnose: verschillen en overeenkomsten.
hypnose
NLP artikelen
Jack Smit
NLP artikelen
03/30/2021
3 min
0

NLP en Hypnose: verschillen en overeenkomsten.

03/30/2021
3 min
0

Om NLP en Hypnose te kunnen uitleggen moeten we eerst kijken naar waar we mee werken. Wat is het uitgangspunt? Bij veel mensen is het zo dat we heel goed rationeel en logisch, in ons hoofd (bewuste) van alles kunnen bedenken. Onbewust denken en doen we dat nog veel meer. Helaas vertrouwen we vaak zoveel op ons logische denken dat ons onderbewuste weinig ruimte meer krijgt.

NLP

Bij NLP komt het innerlijk contact tot stand op een speelse manier. Dit gebeurd door middel van actieve methodieken en met gebruikmaking van de verbeeldingskracht. Zo wordt er binnen NLP goed gebruik gemaakt van Associëren (Zelf de situatie beleven) en dissociëren (naar jezelf kijken in die situatie). Alles op basis van jouw eigen verbeeldingskracht.

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. De letterlijke betekenis daarvan is dat jouw brein, jouw denken en jouw gevoel over een bepaalde situatie, doormiddel van taal beïnvloed wordt tot een beter resultaat.

Door middel van verschillende NLP-methodieken wordt het gevoel over een bepaalde situatie versterkt wanneer het positief is, of afgezwakt wanneer het negatief is.

Bij NLP ben je niet in trance, al kan de beleving van een specifieke situatie wel intens zijn…


Hypnose

Bij Hypnose komt het contact met het onderbewuste tot stand in een staat van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en zeer geconcentreerde aandacht, Focus dus. En waarbij men bewust bezig is met de eigen binnenwereld. De focus is zo sterk dat de omgeving als het ware lijkt te vervagen.
De ervaringen tijdens de trance, dus in Hypnose, worden aandachtig en met respect voor het individu door een hypnotiseur begeleid: het gaat hierbij om jouw innerlijke waarheid.

Overigens is het wel zo, dat ook binnen de trance niet alles persé geopenbaard hoeft te worden. Het is dus niet zo dat je de controle kwijt bent en zomaar jouw diepste geheimen prijs geeft. Je bent er steeds zelf bij. Wel is het dat binnen de trance het vertrouwen en de ontspannenheid groter, is dan in het dagelijks leven.

De moderne Hypnose heeft niets van doen met de zogenaamde toneelhypnose, waarin de hypnotiseur de controle lijkt te hebben over de ander. Je kent het wel… Iemand die kwakend en springend over het toneel gaat tot vermaak van de toeschouwers. Overigens zijn die mensen die daarvoor in aanmerking komen vaak vooraf geselecteerd. Want ook in hypnose doe je niets waartoe je niet bereid bent. Ook niet in het dagelijkse leven.

Trance

Hypnose, of in ons geval beter gezegd trance, is niet zo eng als het lijkt. Het gaat hier om een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal regelmatig spontaan meemaken. Je zit te dagdromen en je hoort helemaal niet dat er iemand binnen komt… of je merkt dat de tijd ineens wel heel hard gegaan is… of dat je tijdens een autorit ineens een stuk verder blijkt te zijn dan je al had gedacht…

Het verschil tussen deze spontane trance en hypnose is dat hypnose gebruikt wordt om een bepaald doel te bereiken. Hypnose is dan het gereedschap om doelgericht in trance te komen. Doordat de hypnose doorwerkt op een diep bewustzijnsniveau, zijn er soms al na een paar sessies goede resultaten te verwachten. Afhankelijk van de ernst van het probleem. Dit vereist een goede samenwerking tussen hypnotiseur en cliënt. Hierbij is het ook belangrijk dat de cliënt een goede inzet en motivatie heeft.

In de moderne Hypnotherapie houdt jij controle over jouw trance en kan je er altijd uitkomen wanneer jij dit zelf wilt. Ook na de behandeling weet je nog precies wat er is gebeurd. Je bent je tijdens de trance wel minder bewust van de omgeving, maar je kunt desondanks praten met de hypnotiseur

Overeenkomsten

Zowel Hypnotherapie als NLP dragen bij aan het versterken van jouw innerlijke kracht en maken het mogelijk de hulpbronnen van het onbewuste aan te boren. Hierdoor worden de trauma’s die daarin opgeslagen zijn verzacht of geheeld. Ook bereik je de doelen die je jezelf hebt gesteld beter en sneller.

Bij zowel NLP als bij Hypnose staat het contact tussen het bewuste (je normale manier van denken) en het onderbewuste (de gedachten en gevoelens waar je niet zo snel of makkelijk bij kunt komen) centraal.

Beide methoden bevorderen de verruiming van jouw bewustzijn en zetten lichamelijke en geestelijke processen doelbewust in werking. Er wordt in beide methoden gebruik gemaakt van neuroplasticiteit. Alles wat in het bewuste brein wordt gebracht is kneedbaar en veranderbaar. In beginsel is dat het lerende vermogen van de mens.

Reacties
Categorieën