As if frame
As if frame

As if frame

As if frame

Het “as if frame” is een NLP-techniek waarmee we een gewenste situatie kunnen ervaren.

Het Alsof-kader binnen NLP

Het “as if frame is een NLP-techniek waarmee we een gewenste situatie, een doel dat we nu nog niet bereikt hebben, of een ander gedrag, kunnen ervaren. Dit heeft twee voordelen: we ervaren of het doel inderdaad gewenst is en of het voldoet aan alle vormvoorwaarden. We ervaren het toekomstige gedrag waar we heen willen, zodat we onze interne representatie, stemming en fysiologie kunnen organiseren in de richting van de gewenste situatie, zodat het de kans van slagen van ons doel vergroot. Het “as if frame” haalt informatie naar boven die anders niet toegankelijk is. De verzamelde informatie is niet meer gebonden aan oordelen, inschattingen en feiten, maar wordt een realistische “alsof nu”- ervaring.

De volgende “as if” situaties zijn mogelijk:

Tijd                           -    verplaatsen in de toekomst

Gedrag                    -    in staat zijn om iets te DOEN

Persoon                   -    verplaats je in een ander, stel dat je iemand anders bent

Informatie              -    veronderstel dat je over die informatie beschikt

Reactie plaatsen