Werken met Delen in NLP
werken met Delen

Werken met Delen in NLP

Werken met Delen in NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

Onze persoonlijkheid zou je kunnen opdelen in delen van onszelf. Het zijn delen die een eigen behoefte hebben en kunnen zorgen voor innerlijke conflicten en tweestrijd. Deze delen bevinden zich in het onderbewuste, ook wel het domein van onze emoties. Ze hebben eigen strategieën en gedachtepatronen. Milton Erickson benoemde het onderbewuste als een pakhuis vol creativiteit en mentale mogelijkheden.

Wat is een deel?

Het woord "deel" is in deze context metaforisch bedoeld en daarmee niet zo zeer een tastbaar fysiek deel van ons lichaam. Zo zijn er innerlijke delen die om rust vragen terwijl andere delen vragen om actie en avontuur. Of delen in jezelf die het liefst weglopen van een situatie (om wellicht een bepaald gevoel te vermijden), terwijl een ander deel het aan zou willen gaan. Wanneer er twee motivatiestromen zijn, die een onverenigbaar gedrag willen uitvoeren op dezelfde stimulus, ontstaan er conflicten.

Sub persoonlijkheden 

Binnen NLP kunnen we werken met verschillende delen van onszelf. Je zou kunnen zeggen dat deze delen een eigen identiteit hebben, ook wel een sub-persoonlijkheid van onszelf zijn. Je kunt ze herkennen, identificeren, ermee communiceren en ze transformeren. Communiceren met delen heeft als doel ons te brengen bij de "positieve intentie" van delen, waardoor het mogelijk is veranderingen te organiseren.

Positieve intentie van een deel

Elk deel heeft een positieve intentie, hoe negatief het gedrag van dat deel ook kan zijn. Naast communiceren kunnen we ook onderhandelen tussen delen. Dit is een techniek om de congruentie tussen twee delen te realiseren zodat er eenduidigheid in gedrag ontstaat.

Delen binnen NLP

 • Delen zijn onderdeel van het onderbewuste met een intentie (doel) en een functie (gedrag).
 • Deze delen waren ooit een deel van een groter geheel.
 • Delen kunnen zelfstandige waarden en overtuigingensystemen hebben.
 • Dit zijn functioneel gescheiden delen van de rest van het zenuwstelsel (niet geïntegreerd).
 • Delen zijn verantwoordelijk voor behoud van het systeem. Ze hebben veel invloed op de interne representatie (gedachtepatronen).
 • Soms handelen delen als kleinere persoonlijkheden. Ze zijn waarschijnlijk de significante anderen (gemodelleerd, imprinted).
 • Delen beschermen niet-geïntegreerd gedrag (en het continueren hiervan).
 • De incongruentie ligt in het verschil tussen de intentie (doel) en de functie (gedrag). Op basis van intentie zijn delen verenigbaar.
 • Een deel heeft gewoonlijk een tegenpool (alter ego, flipside, keerzijde). Het zenuwstelsel moet namelijk zijn balans handhaven. Deze twee delen zullen dezelfde hoogste intentie (doel) hebben.
 • Delen zijn een bron van incongruentie in het individu.
 • Delen zijn ontstaan uit Significant Emotionele Gebeurtenissen (S.E.G.).

Communiceren met delen

Identificeer het deel: benoem een gedrag van jezelf wat je zou willen veranderen.
Vraag jezelf af welk deel verantwoordelijk is voor dit gedrag. Hoe zou je dit gedrag willen noemen.

Ontmoet het deel:

maak eens contact met dat deel en begroet dat deel en wacht even rustig af welke reactie je krijgt; is het een beeld, geluid, gevoel, stem? Bedenk dat dit deel voor jou een positieve intentie heeft.

Geef het deel alle waardering en erkenning: 

bedank het deel voor zijn communicatie
NLP is een belangrijke vaardigheid die jou gaat helpen bij het omzetten van jouw leven naar een positieve flow door nieuwe vaardigheden in te zetten en je mindset te boosten en beloon de positieve intentie door alle waardering en erkenning te geven.

Vraag jezelf af: wat zijn de positieve kanten aan dit (negatieve) gedrag van mij? Wat wil dit deel voor mij betekenen, wat is dan de positieve intentie? Wil het deel mij ergens tegen beschermen?
Voer een gesprek met dat deel: wat zou je aan het deel willen vragen, wat zou je tegen het deel willen zeggen? Hoe heb je in het verleden over het deel gedacht? En hoe wil je dat in de toekomst doen? Hoe kan het deel jou helpen? enz. Laat een dialoog tussen jou en dat deel op gang komen.

Vat het gesprek samen:

Wat heb je van het gesprek geleerd, hoe dacht je erover en hoe denk je er nu over? Wat zijn de kernpunten voor je geweest?

Future pace: 

op welke manier wil je in de toekomst in contact blijven met het deel, hoe kan het deel jou blijven steunen of iets duidelijk maken? Wat wil jij aan het deel veranderen? Hoe stel je het ongewenste gedrag in de toekomst voor?

Reactie plaatsen