NLP methodiek 6 staps Herkadering
6 staps Herkadering

NLP methodiek 6 staps herkadering

De NLP methodiek: 6 staps herkadering

De zesstaps herkadering is een NLP-methodiek. Door middel van herkaderen creëren we meer mogelijkheden (keuzes). Dit gebruiken we voor wenselijk maar “geblokkeerd” gedrag  binnen een bepaalde context. Het verbinden tussen het bewuste en het onderbewuste. Dit gebeurd door te ontdekken dat alle delen bondgenoten en onze potentiële leermeesters zijn. We gaan daarbij uit van de positieve intentie van het onwenselijke gedrag.

De onderzoeker benoemt de positieve intentie van het gedrag. Vervolgens wordt het alternatief gedrag vastgesteld die de positieve intentie eer aan doet. Hierdoor is het gedrag niet langer “geblokkeerd”. Ieder gedrag heeft een positieve intentie. De zesstaps herkadering maakt gebruik van deze vooronderstelling. Deze methodiek wordt ingezet in situaties waarbij bepaald gedrag wenselijk is en toch niet wordt uitgevoerd. Of wanneer ongewenst gedrag wordt uitgevoerd en dat een betere keuze van gedrag wenselijk is.

Kort overzicht van de stappen

  1. Identificeer – benoem het (ongewenste) gedrag
  2. Maak contact en communiceer met het verantwoordelijke proces
  3. Scheiding van de positieve intentie van het gedrag
  4. Maak contact met het creatieve proces (t.b.v. alternatief gedrag)
  5. Verantwoordelijkheden accepteren met future pace
  6. Check de ecologie
Reactie plaatsen