NLP Methodiek Circle of Excellence
Circle of excellence

NLP Methodiek Circle of Excellence

NLP Methodiek Circle of Excellence

Deze techniek is bedacht door John Grinder en Judith DeLozier. 

Zij hadden drie doelen voor ogen met deze techniek: inzicht krijgen in je eigen triggers die leiden tot een bekrachtigende stemming, een intern anker creëren waarmee je snel een bekrachtigende stemming kunt oproepen en een oefening in het kalibreren van cues en triggers bij anderen. Een van de vooronderstellingen van NLP is, dat eenieder de hulpbronnen die hij nodig heeft, al in zich heeft. 

De kunst is ze te activeren. 

De "circle of excellence" is een methodiek om hulpbronnen te activeren.

Deze methodiek zorgt ervoor dat je snel een bekrachtigende stemming kan oproepen.

Je kunt deze techniek gebruiken als je bijvoorbeeld een spannend moment in moet gaan, een spannend gesprek moet voeren, een presentatie gaat geven, een spreekbeurt, een toets moet maken, etc.

Metaprogramma’s die van toepassing zijn bij deze methodiek;  Naar toe, Weg van, Controle binnen zelf, Specifiek, Voldoet wel, Procedure, kinesthetisch


Kort overzicht van de stappen

  •  Identificeer – benoem een onvermogende situatie
  • Onderzoek benodigde hulpbronnen voor proces
  • Visualiseer cirkel
  • Benodigde hulpbronnen verankeren en loslaten in cirkel
  • Cirkel testen
  • Neem Cirkel mee


Reactie plaatsen