NLP Methodiek Criteria Spin
criteria Spin

NLP Methodiek Criteria Spin

NLP Methodiek Criteria Spin

De criteria spin wordt gebruikt om verschillende criteria in de hiërarchie tegen elkaar uit te spelen. Dit gebeurd binnen een bepaalde ongewenste situatie. De bedoeling is bewustwording, (zelf)confrontatie, motivatie en verandering te creëren.

Essentie

Door de criteria te rangschikken op hiërarchie en op relatieve belangrijkheid is er inzicht hierin. Hierdoor is het subject in staat zijn gedrag te veranderen. Dit gebeurd op basis van de criteria die voor hem/haar het belangrijkst zijn.

Beoogde effecten

De onderzoeker bewust maken van zijn/haar eigen criteria. Dit doen op de verschillende niveaus binnen een specifieke ongewenste situatie. Hierdoor de onderzoeker in staat te stellen, vanuit deze bewustwording een outcome te creëren Deze is in overeenstemming met zijn/haar hogere waarde.

Metaprogramma’s van toepassing; Interne referentie, controle binnen zelf, naar toe en weg van, criteria, kinesthetisch.

Kader

We doen allemaal wel eens een keer iets waarvan wij achteraf denken, dit had ik anders willen doen. Of anders willen aanpakken. Aan de hand van de criteria spin gaan wij onderzoeken wat je gemotiveerd heeft om het ongewenste gedrag te vertonen. En wat je nodig hebt om het gewenst gedrag te gaan vertonen.

Aanleiding

Deze methodiek wordt gebruikt als de onderzoeker aangeeft in een bepaalde situatie een bepaald gedrag te vertonen dat hij niet wilt doen. En eigenlijk ander gedrag zou willen vertonen.

Structuur

Identificeer het gedrag.

Achterhaal de eerste laag van de criteria.

Ontdek de tweede laag van de criteria.

Vind de derde laag van de criteria.

De criteria spin

Criteria Spin

Toepassing van de oefening/werkwijze (metaprogramma gebruik/toepassing)

De Criteria spin is een techniek waarbij verschillende waarden in oplopende belangrijkheid worden geselecteerd.  Dit doen we om een bewustzijnsverandering te verkrijgen. Uitgaande van een bepaalde context is het de bedoeling om een conflict te creëren tussen twee waarden. Op de onderste sport van de ladder wordt de context genoteerd. Hierna worden de waarden opgevraagd. De waarde die op de laagste laddersport staat, is ook het meest context gebonden criterium.

Er zijn vier belangrijke punten om rekening mee te houden:

Er dient een concrete referentie ervaring te zijn.

Het probleem moet bij voorkeur een emotionele reactie teweeg brengen.

Zoek naar wat het probleem voor het subject betekent: “Wat wil je ermee bereiken?”

Zorg dat de psychologische tegenhanger is gevonden en niet de linguïstische tegenhanger.


Reactie plaatsen