NLP Methodiek het regisseren van kritiek
regisseren van kritiek

NLP Methodiek het regisseren van kritiek

NLP Methodiek het regisseren van kritiek

Kritiek is vooral het resultaat van het metaprogramma Voldoet niet. Het is de eerste stap naar verbetering. Door hier ruim baan aan te geven, kan veel makkelijker naar win-win oplossingen gestreefd worden. In de praktijk worden criticasters zoveel mogelijk gemeden, zijn kunnen echter ook gezien worden als de kwaliteitscontroleurs van de groep.

Het doel van deze methode is tweeledig namelijk:

Het ombuigen van kritiek naar een (imaginaire) tevredenstelling;

Van kritiek tot tips komen en zo deelnemers van een groep tot constructieve medestanders maken.

Een onplezierige state, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een project, ombuigen tot een plezierige state. De creativiteit van de kritiekgever activeren om eigen oplossingen te vinden.

Metaprogramma’s die van toepassing zijn; Voldoet niet – Specifiek – Controle binnen zelf

regisseren van kritiek

Kort overzicht van de stappen

  • Uitnodigen tot kritiek aan kritiekgever
  • Herhalen van vraag (ook in Ik-vorm)
  • Vraag gedragsmatige tips
  • Stel de geschikte oplossing voor
  • Vraag naar het belang voor kritiekgever
  • Samenvatting van belang en waarde


Reactie plaatsen