Carl Jung
Carl Jung

Carl Jung

Carl Jung  

geboren op 26 juli 1875, in het Zwitserse kanton Thurgau. overleden op 6 juni 1961 in Küsnacht.

Carl Jung was een psychiater, psycholoog en de grondlegger van de analytische psychologie.

Jung zelf was als kind vrij eenzaam en introvert. Een uitdrukking die hij zelf zou toevoegen aan de psychologie.  Zijn ontdekking van de psychologische archetypen en het collectief onbewuste, waren gedeeltelijk op zijn ervaringen uit zijn jeugd  geïnspireerd.

Het wezen van de persoonlijkheid, wordt behalve door het persoonlijk bewustzijn, ook en grotendeels gevormd door wat Carl Jung het collectief onbewuste noemde. Een als het ware epigenetisch overgeërfd deel van het onbewuste. Een psychisch gebied, dat volgens zijn leer door alle vertegenwoordigers van een ras of soort wordt gedeeld. Hiervan uitgaande ontwikkelde Jung de leer van de archetypen.

Carl Jung is wellicht nog het meest bekend geworden door zijn typologie. Hij zette in zijn boek “Psychologische typen” contrasterende functies tegenover elkaar. Denken en voelen, perceptie (waarneming) en intuïtie, waarbij elke functie als het ware de pool is van een cirkel, die het zelf symboliseert. Eén van die polen is bij elk basistype dominant, ze is onze 'superieure functie'. Een bijkomende belangrijke factor is of de psyche naar binnen (introvert) of naar buiten (extravert) is gericht. De typologie vormt de basis voor de MBTI.

 

Reactie plaatsen