De geschiedenis van NLP : Gebeurtenissen en jaartallen
De geschiedenis van NLP : Gebeurtenissen en jaartallen

De geschiedenis van NLP : Gebeurtenissen en jaartallen

De geschiedenis van NLP in aangegeven jaartallen en bijbehorende gebeurtenissen. Hierbij worden de grondleggers benoemd en bijbehorende werken.

1972 - Santa Cruz, California (VS)

John Grinder, hoogleraar Linguïstiek, Richard Bandler, Gestalt therapeut, en Frank Pucelik, bestuderen de patronen van drie zeer succesvolle psychotherapeuten:

Virginia Satir      - moeder van de gezinstherapie

Milton Erickson  - vernieuwer van de hypnotherapie

Fritz Perls           - grondlegger van de Gestalttherapie

De eerste boeken over taalpatronen worden uitgegeven, o.a. 'De Structure of Magic'  (Meta Model)

1975 - Gregory Bateson; Brits antropoloog (cybernetica)

Bandler en Grinder kwamen in contact met Bateson en zijn ontwikkelingswerk over communicatie en systeemtheorie waarin hij een vergelijking trekt tussen de evolutie van de natuur en de mens.

1976  - Ontstaan van NLP

Bandler en Grinder brachten de ontdekkingen die ze hadden gedaan onder in een model dat ze de naam 'Neuro Linguïstisch Programmeren' gaven. Naast de vermelde taalpatronen vormde de zintuiglijke waarneming de basis van NLP.

1977 – Frank Pucelik verlaat de groep en richt zich op de Meta-groep

Frank nam een aantal van de onderzoekers van de regionale Meta-groep, die NLP vóór Meta werd genoemd, mee naar San Diego.

1979  - 'Frogs into Princes'

In dit boek, een verslag van een seminar, geven Bandler en Grinder een uiteenzetting van de elementaire NLP-technieken waaronder ankeren, reframing, representatiesystemen, oogbewegingen en rapport.

1982 - Meta Programma's

Door Richard Bandler en Leslie Cameron Bandler worden de metaprogramma's ontwikkeld die op een snelle en eenvoudige wijze denkprocessen van mensen in kaart brengen.

1985  - 'Use your brain for a change'

Nadat Bandler en Grinder hun samenwerking beëindigden, kwam Richard Bandler met submodaliteiten, uitgewerkt in bovenvermeld boek.

1987  - Time Line Therapy®

Tad James en Wyatt Woodsmall brachten tijdlijnen binnen het NLP kader waardoor overtuigingen en emoties uit het verleden veranderd konden worden.

1990  - Robert Dilts

Robert Dilts schreef in 1990 twee belangrijke NLP boeken, te weten 'Changing Belief Systems with NLP' en 'Beliefs; pathways to health & wellbeing'. Boeken over werken met overtuigingen en de relatie ervan met de gezondheid.

1989 – 1994 - Connirae en Steve Andreas

Het echtpaar Andreas publiceert NLP boeken waarin ze de NLP materie toepassen op concrete thema's. Het laatste boek 'Core-transformations' brengt een nieuwe dimensie binnen NLP, namelijk spiritualiteit.

2006 Frank Pucelik herschrijft samen met John Grinder het boek “het hart van NLP”.

Omdat John en Frank altijd vrienden zijn gebleven besloten zij de rol van Frank in het ontstaan van NLP op te nemen in dit boek

Reactie plaatsen