Isabel Briggs Myers
Isabel Briggs Myers

Isabel Briggs Myers

Isabel Briggs Myers 

Geboren 18 oktober 1897, Washington D.C - Overleden 5 mei 1980

Biografie

Isabel Briggs Myers groeide op in Washington, D.C., waar ze thuisonderwijs kreeg van haar moeder, Katherine Cook Briggs. Haar vader, Lyman J. Briggs, was onderzoeksfysicus. Ze had weinig formele scholing tot ze naar Swarthmore College ging. Hier studeerde ze politicologie. Tijdens haar tijd op Swarthmore College ontmoette ze Clarence "Chief" Myers die rechten studeerde. De twee trouwden in 1918 en waren samen tot Clarence's dood in 1980.

Werk

Briggs Myers implementeerde de ideeën van Carl Jung en voegde haar eigen inzichten toe. Vervolgens maakte ze een papieren enquête en die zou uiteindelijk de MBTI worden. De test was bedoeld om het persoonlijkheidstype te beoordelen.  Deze was volledig ontwikkeld na 20 jaar onderzoek door Isabel, haar moeder en duizenden anderen. In de 21ste eeuw wordt het onderzoek naar de MBTI nog steeds uitgevoerd en hierover worden tientallen artikelen per jaar geschreven. Deze vragenlijst is bedoeld om mensen te helpen bij het realiseren van hun "best passende type". Hierdoor zal het persoonlijkheidstype dat hen het beste zal helpen, hun ook het meest succesvol maken in het leven. De drie oorspronkelijke voorkeurenparen in Jungs typologie zijn: Extraversie & Introversie, Sensing & Intuïtie, en Denken & Gevoel. Nadat Isabel ze had bestudeerd, voegde ze een vierde paar toe, Oordelen & Waarnemen.

4 types

Extraversie of introversie: verwijst naar waar en hoe iemand zijn of haar aandacht en energie richt - op mensen en dingen in de buitenwereld, of alleen in de binnenwereld

Sensing of Intuïtie: verwijst naar hoe men het liefst met informatie omgaat - door te focussen op de basisinformatie, of door te interpreteren en betekenis toe te voegen

Denken of voelen: verwijst naar besluitvorming - objectief, gebruikmakend van logica en consistentie, of subjectief, rekening houdend met andere mensen en speciale omstandigheden

Oordelen of waarnemen: verwijst naar hoe iemand omgaat met de buitenwereld - met een voorkeur om dingen beslist te krijgen, of om open te staan voor nieuwe informatie en opties

Reactie plaatsen