Judith deLozier
Judith DeLozier

Judith deLozier

Judith DeLozier 

heeft vanaf 1975 onmiskenbaar grote bijgedragen geleverd aan de ontwikkeling van NLP. Zij is 4 jaar de levenspartner geweest van Frank Pucelik met wie zij een zoon heeft gehad. Daarna was zij 14 jaar lang de levenspartner van John Grinder.  Samen met de leden van de oorspronkelijke groep studenten van dit illustere viertal, werkte Judith prominent aan de ontwikkeling van talloze modellen en processen van de NLP. Haar specialisme lag vooral in de "somatische sytax". Het lichaam speelt een belangrijke rol in de ervaringen die we vasthouden en als herinnering meenemen voor de rest van ons leven. WIl je daar aan werken, dan moet de rol van het lichaam daar in betrokken worden.

Biografie en betrokkenheid binnen de NLP

Judith heeft een masterdiploma (MA) in religieuze studies, een bachelorsdiploma (BA) in antropologie en religiestudies van de University of California, Santa Cruz; waar ze Pucelik, Grinder en Bandler ontmoette. Ze is 4 jaar lang getrouwd geweest met Frank Pucelik en heeft samen met hem één zoon. Na haar scheiding heeft ze lange tijd samengewoond en geleefd met John Grinder. (14 jaar in totaal) Ze heeft NLP over de hele wereld getrained en tegenwoordig is Judith verbonden aan Robert Dilts en de NLP University.

De ontwikkeling van de perceptuele posities bevat de bijdrage van Judith deLozier aan de nieuwe code van de NLP, de perceptuele training en de relatie tussen bewuste en onbewuste processen. Daarnaast is zij verantwoordelijk geweest om de NLP naar het gebied van interculturele competenties te brengen.

Beweging als instrument in NLP

De achtergrond van Judith deLozier in ballet en Congolese dans heeft haar ertoe gebracht het gebruik van dans en beweging als instrument van de NLP te promoten. Een resultaat hiervan was de ontwikkeling van de danstechniek S.C.O.R.E.  Nog een ander resultaat is de creatie, met Robert Dilts, van de processen van de somatische syntaxis.

Boeken

Als co-auteur van "Neuro-Linguistic Programming Vol. I" (1980) was Judith betrokken bij de totstandkoming van een van de fundamentele technieken van de NLP: The "Reframing". Ze studeerde bij Dr. Milton H. Erickson en modelleerde zijn strategie om staten van trance en metaforen te creëren en te gebruiken.

In het boek "Turtles All the Way Down: Pre-requisites to Personal Genius" (1987) onderzoekt Judith de onderlinge relaties tussen NLP en de cultuur, de kunst en de epistemologie. Hierin schrijft Judith samen met John Grinder. Uiteindelijk kwam "The New Code" op de markt. Dit bracht een beweging op gang naar een meer systemische visie op de NLP en een hernieuwde belangstelling voor het werk van Gregory Bateson.

Systemisch NLP

Judith is mede-ontwikkelaar van vele projecten voor de toepassing van de systemische NLP. Van leiderschapsmodellering tot gezondheidszorg en interculturele competities. Haar samenwerkingen vindt je in de boeken "Leaves Before the Wind" (1989) en "Map and Territory" (1997). Hierin is ze samen met Robert Dilts co-auteur.

Reactie plaatsen