NLPro-Training - Blog - Zijn wij heilig - NLP trainers Linda en Jack
Zijn wij heilig
NLP artikelen
Jack Smit
NLP artikelen
07/28/2020
3 min
0

Zijn wij heilig

07/28/2020
3 min
0

Zijn wij heilig? Nee!

Laatst bij onze NLP training vroeg een deelnemer: “jullie zijn altijd zo positief? Hebben jullie dan nooit narigheid in je leven?”

Laten we iedereen die denkt dat NLP trainers, en dus wij, nooit problemen hebben, gelijk uit de droom helpen.
JA!… Ook wij kennen onze tegenslagen. En dat zijn soms best grote en vervelende gebeurtenissen.
Scheidingen, faillissement, soms onenigheid of zelf conflicten met dierbaren waarbij wij serieuze pijnlijke uitingen naar ons hoofd krijgen, en ook wij hebben het contact met vrienden en/of familieleden verloren.

Het verschil is misschien dat wij er op een zuivere NLP manier proberen mee om te gaan.. dat lukt vaak, en niet altijd… Wij zijn mensen. En dat we bedreven zijn in NLP, en daar ook training in geven, wil niet zeggen dat wij nooit verkeerde beslissingen nemen, problemen hebben of ons soms heel erg teleurgesteld, boos of verdrietig voelen.

Op een NLP manier

Wat we wel doen is echt en bewust de tijd nemen om de situatie op een NLP manier onder de loep te nemen, om er dan naar te handelen. Dat doen wij als volgt.

We hebben respect voor het wereldmodel van de ander en doen wat Gregory Bateson al zei. We laten twee uiteenlopende meningen of interpretaties naast elkaar bestaan, zonder dat we de ander daar op afrekenen. Want: de kaart is niet het gebied.. Oftewel: Het gedrag is niet de persoon.

Onze hoogste kernwaarde is liefde. En van daaruit begrijpen we dat die persoon het gedrag, waar wij het niet mee eens zijn, ziet als de beste mogelijke oplossing op dit moment. En dat is oke. Dat respecteren we. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ook wanneer dat niet de manier is waarop wij dat zouden doen.
Dat maakt ons niet beter… dat maakt ons slechts anders. Wij doen waar wij in geloven….

Hebben wij altijd gelijk?… Absoluut niet. En we erkennen ons eigen aandeel in de situatie. Dus blijven we in gesprek, zolang de ander dat ook doet, om er samen op een goede manier uit te komen. Wij zijn “all inclusive”. We sluiten niemand uit. Ook al snappen we dat iemand anders wel het verbreken van contact nodig kan hebben.

3 zeven

Wanneer we op enig moment gevraagd worden over iemand of de gebeurtenis te vertellen, passen we de 3 zeven toe van Socrates. Ken je die?

  • Dat wat we over de ander vertellen, is het positief?
  • Is het waar wat we over de ander vertellen?
  • Waar het over gaat, is het nodig dat we het vertellen?

Bij nummer 1 besluiten wij altijd positief over iemand te praten… Kunnen we niets positiefs vinden, dan zeggen we niets…

Bij nummer 2 weten we dat wij niet de waarheid in pacht hebben. Er is altijd wel iets dat we niet hebben gezien, of informatie die we hebben gemist… Dus wij onthouden ons van inhoudelijkheid. Ja en Nee verhalen, welles en nietes discussies, hebben geen enkele toegevoegd waarde. Dat raakt ook onze kernwaarde eerlijkheid. We willen een eerlijk verhaal vertellen en als we iets hebben gemist, dan kan het een totaal eigen leven gaan leiden.

Maar ook: Wanneer het waar is, en het is niet positief… dan zeggen we niets. Want liefde is voor ons een hogere waarde.

Bij 3 : We praten alleen over iemand wanneer die zelf aanwezig is. En dan nog steeds met respect voor ieders beleving van wat er is voorgevallen.
Wanneer er een conflict is ontstaan, zal je ons dat niet op facebook of andere social media zien plaatsen. Dat is iets tussen die persoon en ons. Het plaatsen op social media zorgt er vaak voor dat de verhoudingen alleen maar verder verstoord raken. Vaak is het verhaal eenzijdig. Belicht alleen het perspectief van de plaatser. En dat gaat dan weer in tegen onze waarde eerlijkheid. Daarbij komt dat iedereen die het leest er een eigen invulling aan gaat geven. En hoppa, de roddel en het oordeel is geboren.

Deur staat altijd open

Wat je ons wel zult zien doen, is dat we altijd de communicatielijnen open houden. De deur is altijd open en iedereen blijft welkom. Als de ander de deur dicht doet, dan respecteren wij dat uiteraard ook.

Wil je weten wat er bij ons allemaal speelt? Je mag altijd vragen stellen. In onze NLP trainingen gebruiken we ook onze eigen persoonlijke ervaringen als voorbeeld, zodat ook jij je gesteund voelt dat NLP het omgaan met moeilijke situaties echt makkelijker maakt.

Het is immers nooit wat er gebeurt, maar hoe je ermee omgaat… toch?

Reacties
Categorieën